هرچه به بازار بزرگ تهران نزدیک تر می شویم بر تعداد موتورسواران افزوده می شود. از هر سوی بازار عبور می کنی یا صدای موتورها به گوش می رسد و یا صدای راکبانی که برای پیدا کردم مسافر صدا می زنند موتوری؟ موتوری؟ آقا موتور میخوای؟ دهها و یا شاید صدها موتور در طول روز به همراه راکب هایشان منتظر رزق و روزیشان هستند. این رزق گاهی با مسافرانی که پای پیاده هستند و برای زودتر رسیدن به مقصدبه موتورها احتیاج دارند بدست می آید و گاهی با بارهای کوچک و بزرگ عایدیشان را بدست می آورند. موتوری ها برای آنکه روز بیشتری بدست آورند زیاد در بند قوانین راهنمایی و رانندگی نیستند.

کد خبر: ۴۶۱۷۴۲
منبع : ایرنا
ارسال نظر