حبیبی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات آموزش و پرورش گفت: اطلس آموزشی کل کشور را در قالب سامانه داریم تا وضعیت دانش آموزان را رصد کنیم.

پوشش حداکثری آموزش دانش آموزان هدف نهایی آموزش و پرورش است و جهت گیری به سمتی است که بازمانده از تحصیل نداشته باشیم.

در جلسه ای با مرکز ملی فضای مجازی قول دادند تمام ظرفیت کشور به کار گرفته شود تا مشکل ترافیک نداشته باشیم و ۱۰ درصد ظرفیت کشور را داشته باشیم.

استفاده از شبکه های خارجی برای آموزش غیرقانونی است.

حجم ویدیو: 6.72M | مدت زمان ویدیو: 00:03:41
ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها