میدان (مشتاق) یا (شهدا) یکی از میدان های بزرگ و تاریخی کشور و استان کرمان بشمار می رود. در طرح بازسازی، شش محور ساختاری برای ورود به این میدان وجود دارد تا با اجرای آن میدان مشاق به سرزنده ترین میدان در کشور و مرکز توسعه ای برای بازآفرینی نقش بافت کهن شهر کرمان تبدیل شود. اما امروزه تبدیل به جایگاه معتادان متاجاهر شده که به راحتی و بدون هیچ دغدغه ای مواد مخدر استعمال می کنند. در طول روز بخصوص از ساعت ۱۱ ظهر به بعد برای جمع آوری مواد باز یافتی در شهر پخش می شوند و بعد غروب دوباره به این میدان بر می گردنند نگران کننده تر از آن که در میان این معتادان متجاهر کودکان کم سن سال و زنان به وفور یافت می شوند. اکثر آنها خانه و کاشانه ای ندارند و حتی بعضی به راحتی اعلام می کنند که آزمایش ایدز آنها مثبت است.

کد خبر: ۴۵۵۲۲۹
منبع : ایسنا
ارسال نظر