{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 440622

فرزند من امسال کلاس اول بود. بعد از تعطیلی مدارس به خاطر کرونا آموزش آنلاین در گروه معلم و کانال مدرسه به صورت بسیار فشرده برقرار شد و بعد هم آموزش در سامانه شاد داشتند. روزانه تکالیف بسیار زیادی انجام دادند اما طبیعی است که چون حروف سخت به آخر سال افتاد برای بچه‌ها سخت باشه و نیاز به تکرار و تمرین بیشتر باشد. معلم پسرم بعد از باز شدن مدارس اصرار دارند که من بچه را به مدرسه ببرم در صورتی که از طرف مدرسه هم گفته اند که حضور اختیاری و باید با رضایت مادر باشد. معلم تماس گرفت و من را تهدید کرد که اگر بچه را نیاورید برایش عدم قبولی میزنیم و آوردن بچه اجباری است! بعد هم گفتند باید معلم خصوصی بگیرید تا خصوصی باهاش کار کنه و همکار ایشان در همان مدرسه هم باید باشد، وقتی گفتم خواهرم معلم کلاس اول هست و با پسرم کار میکند گفت پس ردش می‌کنم برو همان شهریور بیا!!! آیا معلمان مدارس دولتی اجازه دارند ما اولیا را تهدید کنند و از این طریق کسب درآمد کنند؟

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری