{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 436735

چرا باید در اداره مالیات فاصله گذاری اجتماعی بین مودیان خانم و آقا فرق داشته باشد؟ و ممیزین اداره دارایی با لحن بدی با مودیان آقا در خصوص فاصله گذاری اجتماعی صحبت کنند؟ در صورتی‌که مودیان هم ماسک دارند هم دستکش.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری