{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 435762

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار سیما اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و چهار سیما در روز جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵درس مطالعات اجتماعی پایه ٩ 

ساعت ٩:٢۵تا ٩:۴۵درس فرهنگ و هنر پایه ٨ 

ساعت ٩:۴۵تا  ١٠:٠۵درسنگارش پایه ٧

ساعت ١٠:٠۵تا ١٠:٢۵درس فرهنگ و هنرپایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم

 شبکه ۴ :

ساعت٧  تا ٧:٢۵درس جلوه‌های ویژه تصویر پایه١٠ و ١١رشته گرافیک رایانه آموزش نرم افزار کورل شاخه کاردانش.

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۴۵درس ترسیم فنی پایه١٠ برش ساختمان رشته معماری شاخه فنی و حرفه‌ای.

ساعت٧:۴۵تا٨:١٠  درس مبانی تصویرسازی پایه١٢ اسکراچ برد رشته گرافیک شاخه فنی‌وحرفه‌ای.

ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵درس دانش فنی تخصصی کامپیوتر پایه١٢ پودمان ۵  رشته کامپیوتر شاخه فنی حرفه‌ای.

ساعت ٨:٣۵تا٩ معرفی و مقایسه نرم افزارهای لایت روم و فوتشاپ  پایه ۱۱ رشته عکاسی شاخه کاردانش

ساعت٩تا٩:٣٠ درس دانش فنی پایه تکمیلی پودمان ۴  پایه ١٠رشته ماشین ابزار شاخه فنی حرفه‌ای.

ساعت٣٠: ٩تا ١٠:٠٠ درس ریاضی و آمار٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٠٠: ١٠تا ١٠:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ٣پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت٣٠: ١٠تا ١١ درس جامعه شناسی٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری