{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 433625

ما مهاجرین هستیم که اقامت ایران داریم و قبل از بسته شدن مرز وارد افغانستان شدیم. حالا بدون تکلیف مانده هستیم نصف خانواده همراه با ما هستن نصف‌شان در ایران باقی ماندن. از یک طرف بی‌پولی از طرف دیگر بیماری کرونا از طرف دیگر ماه مبارک رمضان از طرف دیگر جدایی فرزندان. ما حیران هستیم.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری