{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

زباله‌گردی از جمله پدیده‌های مخدوش‌کننده چهره جامعه‌ است که گذشته از وجهه نامطلوب اجتماعی، خطرات زیادی را پشت خود نهفته دارد.

در شرایط پیش رو که جامعه با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، فعالیت زباله‌گردان به گستره بیماری می‌افزاید چراکه حضور روزافزون زباله‌ گردهای کوچک و بزرگ در کنار سطل‌های آشغال که بزرگترین منبع آلودگی‌ هستند، می‌تواند به عنوان ناقل کرونا انتقال‌دهنده این ویروس باشد.

کد خبر: ۴۳۲۵۱۸
منبع : ایرنا
ارسال نظر