کد خبر 432116

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی ۳۰فروردین

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز شنبه ۳۰فروردین از طریق شبکه‌‌های ۴و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه 4 و شبکه آموزش(7) در روز شنبه 30 فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه ٩ 

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس کار و فناوری پایه ۸ 

از ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵درس زبان انگلیسی پایه ٧

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ کار وف ناوری  پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی و‌ نگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس علوم تجربی و تفکر  پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ درس فیزیک ١  پایه١۰ رشته علوم تجربی

از ساعت ١۵ درس فارسی ١ پایه۱٠  تمام رشته‌ها 

از ساعت ۱۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه ١۱ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ۱۶ درس تاریخ معاصر  پایه ۱١رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ۱۶:٣٠ درس شیمی٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

از ساعت ١٧ درس سلامت و بهداشت پایه ١٢ تمام رشته‌ها 

از ساعت ٢٢ درس زبان انگلیسی ٢ پایه ١١ تمام رشته‌ها

از ساعت ٢٢:٣٠ درس حسابان ٢ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک 

شبکه ۴: 

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی 
 
از ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس منطق  پایه ١٠ رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم  و معارف اسلامی  
    
از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس  عربی، زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی 

از ساعت ٩:٣٠ تا ١٠درس عربی، زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته  علوم و معارف اسلامی 

از ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس جغرافیا ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی   

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵٠ دانش فنی تخصصی - درس خواص هندسی سطوح - پایه ۱۲ رشته ساختمان شاخه فنی‌وحرفه‌ای
 
از ساعت ۵٠ : ١٠ تا ۱١:١٠  رنگ کاری چوب و مبلمان - پایه ۱۱ و ۱۲ رشته صنایع چوب - شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ١٠: ١١ تا ١١:٣۵ تاریخ هنر جهان -درس رنسانس -پایه ۱۲ رشته گرافیک - شاخه فنی‌وحرفه‌ای  

از ساعت ۱١:٣۵ تا ١٢ نقشه کشی فنی رایانه ای - درس مشترک پایه ۱۰ رشته های زمینه صنعت  - شاخه‌های  فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش  

بیشتر بخوانید
ارسال نظر