{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

با وجود هشدارهای فراوان بیرون نیامدن و پویش ماندن در خانه برای مقابله با ویرس کرونا این روزها بعضی جوانان و نوجوانان با جدی نگرفتن این موضوع و حضور در پارک‌ها مشغول فوتبال بازی کردن هستند.

 

 

 

 

کد خبر: ۴۲۷۷۰۹
منبع : ایرنا
ارسال نظر