دانگ ون خو آشپز ویتنامی این برگرهای کرونا شکل را در هانوی تولید کرده است.

کد خبر: ۴۲۷۱۰۲
ارسال نظر