سخنرانی امسال ترامپ در کنگره حاشیه‌های زیادی داشت. زنان حزب دموکرات طبق روال سال‌های قبل در اعتراض به ترامپ همگی لباس سفید پوشیده بودند. ترامپ نیز از ابتدای ورود به کنگره اعضای حزب دموکرات را نادیده گرفت و حتی با نانسی پلوسی رییس کنگره نیز دست نداد. نانسی پلوسی به محض پایان یافتن سخنرانی ترامپ در حالی که وی هنوز جایگاه را ترک نکرده بود، متن سخنرانیش را به صورتی که کاملا برای همه قابل مشاهده باشد، پاره کرد و آن را به روی میز انداخت.

کد خبر: ۴۱۴۹۱۲
ارسال نظر