مردم غنا اطلاعات بسیار کمی درباره درمان بیماری‌های روحی دارند. بسیاری از مردم غنا بیماری‌های روانی را موضوعی روحی می‌دانند که ارتباطی با پزشکی ندارد. مردم برای درمان بیماری‌های روحی به اردوگاه‌های دعا درمانی مراجعه می‌کنند که وابسته به کلیساست. کسانی که به این مراکز مراجعه می‌کنند ، تحت درمان افرادی قرار می‌گیرند که بیشتر جن گیر هستند و معتقدند که بسیاری از این بیماری‌ها ناشی از رسوخ جن و ارواح خبیثه در روح افراد است و با خارج کردن آنها بیمار بهبود می‌یابد. برخی از روش‌های مورد استفاده در این مراکز از جمله زنجیر کردن دست و پای افراد خشن و بحث برانگیز است.

کد خبر: ۴۱۴۶۷۰
ارسال نظر