{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در این جلسه قرار شد کسب و کارها از اینترنت 100مگابیت بر ثانیه برخوردار باشند و در بخش صنعت داخلی هم تولید گوشی‌های ساخت داخل به 20درصد مصرف گوشی‌های کشور افزایش یابد و همچنین سالانه حدود 5درصد رشد خودکفایی در زمینه تجهیزات شبکه ایجاد شود.

کد خبر: ۴۱۴۰۵۰
ارسال نظر