{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شهرک حاشیه‌ای «کُرناچی»با جمعیتی بالاتر از ۱۸ هزار نفر، پنج سال است به شهر کرمانشاه ملحق شده است و از نظر زیرساخت‌های شهری وضعیت بسیار نامناسبی دارد.سیمای نامطلوب، رشد آلونک ها، کمبود فضای سبز و تفریحی، پایین بودن سطح بهداشت عمومی، نبود درآمد کافی، وجود انواع آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد از ویژگی‌های این شهرک است.

کد خبر: ۴۱۱۶۲۶
منبع : تسنیم
ارسال نظر