همزمان با روز ملی هوای پاک ۲۹دی ماه بارش برف تهران را سپیدپوش و کیفیت هوای شهر را در بیشتر مناطق در شرایط سالم قرار داد. همزمان با بارش برف بوستان یاس تهران واقع در اتوبان بابایی نیز سپیدپوش شد.

کد خبر: ۴۱۰۸۹۹
منبع : ایسنا
ارسال نظر