{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

رئیس جمهور با تشریح گام عظیم دولت های یازدهم و دوازدهم در توسعه خطوط ریلی کشور تصریح کرد: مجموع خطوط ریلی ایران در بیش از 90 سال گذشته تا اول دولت یازدهم، 9 هزار و 600 کیلومتر بود اما امروز این رقم با احتساب خطوط اصلی و فرعی، به بیش از 14 هزار کیلومتر رسیده که این بدان معنا است 45 درصد خطوط ریلی کشور در دولت های یازدهم و دوازدهم ایجاد شده است.

کد خبر: ۴۰۶۰۴۳
منبع : پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
ارسال نظر