{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در دهه ۶۰ ، ۷۰ از خرمنکوب های تیلری درروستاهای شمال کشوراستفاده می شد. خرمنکوب‌ها از جمله ماشین‌های کشاورزی قدیمی است که درگذشته برای جدا کردن دانه های برنج ازساقه استفاده می شد و تا چند سال پیش هم در اکثر قسمت های شمال کشور مورد استفاده قرار می گرفت.

کد خبر: ۴۰۱۹۹۴
منبع : مهر
ارسال نظر