{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

راک جزو هشت شهرآلوده کشور است اما نکته مهم در این مورد این است که الودگی هوای اراک با آلودگی سایر شهرها متفاوت است. آلودگی سایر شهرها بیشتر بر اثر حمل و نقل است اما در اراک آلایندگی صنایع پیشتازی می کند و برخی گازها و ترکیبات موجود زیان آور فقط در هوای اراک مشاهده شده است.

کد خبر: ۴۰۱۹۸۵
منبع : مهر
ارسال نظر