{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

بارش برف در اواسط سومین ماه از فصل پاییزجلوه خاصی به شهر «سقز» داده است.

 «بلورهای برف در واقع بلورهای یخ هستند که در دمائی پائین تر از نقطه ٔ انجماد آب، بسبب تراکم بخار آب بر ذرات ریز موجود در جوّ تشکیل می شوند. این تراکم بصورت انجماد مستقیم بخار آب است یعنی بخار آب بی آنکه مایع شود منجمد می شود. بلورهای برف معمولاً مانند شیشه شفافند و قطر آنها از حدود 12 تا 1/2 میلیمتر تغییر میکند. با وجود کوچکی ابعاد اگر در هوای سرد بر پارچه ٔ سیاهی قرار گیرند شکل و ساختمان آنها را می توان با چشم غیرمسلح مشاهده کرد. بلورهای برف زیباترین بلورهای قابل مشاهده در طبیعت هستند و از حیث تنوع در شکل بیشمار ولی جملگی شش پهلو هستند».

کد خبر: ۴۰۱۷۵۹
منبع : فارس
ارسال نظر