کد خبر 400128

سخنگوی ستاد بودجه کشور تعیین شد

با حکم معاون سازمان برنامه و بودجه مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، با حکم سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه شد.

خانلو رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور است.

8BpDbC5eIwWg

بیشتر بخوانید
ارسال نظر