{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 399101

آمار‌های عجیب هزینه سرانه مصرف دخانیات؛

بررسی جزئیات طرح هزینه- درآمد خانوار‌های شهری و روستایی مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که قشرهای محروم تمایل بیشتری به استفاده از سیگار‌های داخلی دارند، این در حالی است که قشرهای مرفه، مشتری ثابت سیگار‌های خارجی هستند.

بررسی گزارش طرح آمارگیری هزینه- درآمد خانوار‌های شهری و روستایی در کل کشور نشان داده است، سرانه مصرف دخانیات در گروه‌های مختلف هزینه‌ای در خانوار‌های شهری 908.3 نخ و روستایی 1077.9 نخ در سال ۹۷ بوده است. شایان ذکر است که از این آمار، در بین خانوار‌های شهری 420.7 نخ سیگار ایرانی و 488.07 نخ سیگار خارجی و در خانوار‌های روستایی 499.48نخ سیگار ایرانی و 578.44 نخ سیگار خارجی مصرف شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خراسان، در این بین، مصرف دخانیات در خانوار‌های محروم شهری به طور میانگین 435.2 نخ در سال و در خانوار‌های مرفه 825.02 نخ در سال بوده است. همچنین در خانوار‌های محروم 263.84نخ سیگار ایرانی و 171.4 نخ سیگار خارجی مصرف شده که این آمار در خانوار‌های مرفه 282.92 نخ سیگار ایرانی و 542.09 نخ سیگار خارجی بوده است.در هر خانوار روستایی گروه پردرآمد، 661.93 نخ سیگار ایرانی و 874.13 نخ سیگار خارجی مصرف داشته‌اند که در مجموع برابر 1536.07 نخ و درخانوار‌های محروم روستایی 111.07 نخ سیگار ایرانی و ۵۶نخ سیگار خارجی که در مجموع 167.08 نخ، دخانیات در سال ۹۷ مصرف شده است.از نکات جالب این آمار آن است که خانوار‌های مرفه شهری 825.02 نخ و خانوار‌های مرفه روستایی 1536.07 نخ در سال ۹۷ مصرف دخانیات داشته‌اند، این اختلاف میان مصرف شهری و روستایی قابل تامل است.آمار متوسط مصرف سیگار در تهران 859.17 نخ در سال بوده است، در این بین خانوار‌های مرفه تهرانی 199.18 نخ سیگار ایرانی و 609.64 نخ سیگار خارجی مصرف کرده‌اند، این آمار برای گروه ششم هزینه‌ای از خانوار‌های متوسط شهر تهران، بسیار بالاتر از متوسط کل مصرف در شهر تهران و در کل شهر‌های کشور است، در این گروه از خانوار‌ها 423.29 نخ سیگار ایرانی و 811.92 نخ سیگار خارجی مصرف شده که در مجموع برابر 1215.21 نخ در سال ۹۷ بوده است.

0feff7d1-583d-49b4-9b6a-e2cd72855314

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری