{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 390976

تخریب و دخل و تصرف حریم بنای تاریخیِ ارگ ساسانی در شهرستان انار برای جشنواره پسته. منطق شهرداری منطقه این است که این کار برای زیباسازی شهر انجام شده اما تخریب حریم تا دو متری دیواره ارگ رسیده و این ضربه جدی به بنای اصلی ارگ خواهد خورد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری