کد خبر 380560

خطر فرونشست زمین در تهران از حد بحرانی گذشت

مدیر بخش زلزله و رانش زمین مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گفت: سه منطقه جنوب و جنوب غرب تهران و شهر اصفهان در وضعیت بحرانی از نظر خطر فرونشست زمین و تاثیر آن بر زیرساخت‌های حمل و نقل و تاسیسات شهری قرار دارند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، علی بیت اللهی افزود: در تمامی ۶۰۹ دشت بزرگ و شناخته شده کشور فرونشست وجود دارد و در ۴۰۵ دشت این موضوع از حد بحرانی عبور کرده است.

وی گفت: با این حال در صورتی که قصد اولویت بندی مناطق فرونشست کشور را داشته باشیم جنوب و جنوب غرب تهران تا منطقه شهریار اشتهار و ورامین و شهر اصفهان، مناطق بحرانی از نظر تاثیر فرونشست بر زیرساخت‌های شهری، شریان‌های حیاتی و  سامانه‌های حمل و نقل هستند که باید هر چه زودتر مورد توجه ویژه قرار بگیرند. فرونشست در این مناطق از حد بحرانی عبور کرده است.

مدیر بخش زلزله و رانش زمین مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گفت: مهم ترین نواحی فرونشستی کشور از نظر موقعیت منطقه‌ای که نقاط پرخطری محسوب می شود مناطق جنوب و جنوب غربی تهران است؛ از جنوب غرب تهران ناحیه ای به طول ۸۰ کیلومتر به سمت دشت شهریار و از شهریار تا اشتهارد دچار فرونشست‌های عجیبی در سال‌های اخیر شده است.

بیت اللهی اضافه کرد: پهنای این ناحیه فرونشستی در بعضی مواقع بیش از ۳۰ کیلومتر است و مهمتر اینکه در سطح زمین شکاف های بسیار خطرناکی در مناطقی چون معین آباد ورامین و اشتهارد رخ داده است که با خطراتی برای زیر ساخت‌ها مواجه است.

دبیر کارگروه مخاطرات طبیعی ادامه داد: پدیده فرونشست فقط مختص به استان تهران نیست و به جز محدوده‌های نزدیک به استان تهران در دشت همدان نیز با چاله‌های بسیار وحشتناکی مواجه هستیم که در کل جهان به ندرت دیده می‌شود؛ این فرونشست‌ها پی در پی درحال رخ دادن است به طوری که کشت و زراعت مردم دچار مشکل شده است.

وی ادامه داد: در استان خراسان رضوی حوالی دشت نیشابور نرخ فرونشست از حد بحران عبور کرده است؛ در بسیاری از مناطق استان کرمان به خصوص مناطق حاشیه‌های شهر نواحی فرونشستی موجب ایجاد شکاف‌های ناگهانی در سطح زمین شده است. این شرایط در در استان مرکزی نیز وجود دارد.

بیت اللهی اضافه کرد: در استان اصفهان در مناطقی از شهر و شمال شهر اصفهان فرونشست به یک معضل عمده تبدیل شده است به طوری که در مجاورت فرودگاه و حتی در حاشیه استادیوم تازه تاسیس نقش جهان شکاف‌های حاصل از فرونشست روی زمین خود را نمایان کرده و خطر فرونشست برای شهر اصفهان یک خطر بسیار جدی است.

ببیت الهی ادامه داد:در استان فارس در حوالی تخت جمشید اثرات فرونشست موجب ترک خوردگی بناهای تاریخی در منطقه مرودشت و تخت جمشید شده است و ستون‌ها و تابلوهای سنگی که حالت طولی دارند دچار ترک شده و در سطح زمین، شکاف‌های ناشی از فرونشست خود را نمایان کرده است.

به گفته بیت اللهی مسئله فرونشست در مناطق مرکزی کشور به وِیژه با توجه به اینکه با کمبود نزولات جوی همراه بوده با افزایش بی‌رویه حفر چاه‌ها و استحصال بی‌رویه آب‌های زیرزمینی تشدید شده است و آثار فرونشست در سطح زمین نمایان است.

وی گفت: در دشت اردبیل و دشت مایان تبریز با اینکه نزولات جوی بهتر از سایر استان‌ها بوده است به دلیل افزایش بی‌رویه آب‌های زیر زمینی آثار فرونشت مشاهده، اندازه‌گیری و ثبت شده است.

به گفته بیت اللهی هر جایی از کشور که حالت دشت گونه دارد و آب‌های زیرزمینی در آن استحصال می‌شود، با این پدیده مواجه شده‌ایم.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری