{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

خبرنگاری از مشاغل سخت به شمار می‌آید و برخی از حوزه‌های آن مانند خبرنگاری و عکاسی جنگ، از سخت‌ترین مشاغل دنیاست. هنوز در ایران جایگاه مناسبی برای این شغل و سختی‌هایش تعریف نشده است. شهادت شهید محمود صارمی بهانه‌ای شد تا ۱۷مردادماه را روز خبرنگار بنامند.

کد خبر: ۳۷۱۸۷۵
منبع : تسنیم
ارسال نظر