کد خبر 365173

مناطق محبوب کارتن خوابها در پایتخت

بر اساس داده‌های پیمایش رصد کیفیت زندگی در شهر تهران ، ساکنان منطقه‌های ۱۲، ۱۷ و ۱۱ بیشترین فراوانی کارتن‌خواب در محله‌شان را گزارش کرده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر،  قرار است داده‌های خام پیمایش‌های شهری منتشر شود، مدیران شهری می‌گویند پیمایش‌هایی که با بودجه عمومی منتشر شده باید اطلاعاتش در اختیار مردم قرار گیرد و تلاش می‌کنند دیگر روی این پیمایش‌ها مهر محرمانه نزنند.

در همین راستا، اطلاعات اطلس کیفیت زندگی در کلانشهر تهران که با همکاری شهرداری و یکی از دانشگاه‌های کشور تهیه شده در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، پیمایشی که مربوط به سال ۹۵ است و در سال ۹۶ نیز منتشر شده است.

در یکی از بخش‌های این اطلس که به موضوع مسائل اجتماعی اختصاص دارد به مناطقی که بیشترین جمعیت معتاد را به خود اختصاص داده اند پرداخته شده است.

از نظر شهروندان، تعداد افراد معتاد در محله، در نیمه جنوبی تهران حادتر است. بر اساس داده‌های پیمایش رصد کیفیت زندگی شهری، ساکنان منطقه‌های ۱۸، ۱۵ و ۱۶ بیشترین میزان افراد معتاد در محله را گزارش کرده‌اند و در برابر مناطق ۱، ۵ و ۶ دارای کمترین افراد معتاد در محله از دیدگاه شهروندان هستند. در بین محلات شهر تهران، بیشترین میزان افراد معتاد در محله از نظر ساکنان در محله‌های شهید کاظمی (۱۹)، اتابک (۱۵)، امام خمینی (۱۸)، هاشم‌آباد (۱۵) و هلال‌احمر (۱۱) وجود دارد. در مقابل در محله‌های نیاوران (۱)، شهرک شهرداری (۲۱)، چیذر (۱)، دروس (۳) و حصار بوعلی (۱) کمترین میزان افراد معتاد در محله اعلام شده است. در ۳۳۵ محله بررسی شده، تعداد افراد معتاد در محله از دیدگاه شهروندان، در ۱۵۹ محله بالاتر از حد متوسط است.

 

 

تعداد متکدیان در محله

یکی از مسائل اجتماعی محلات شهری، وجود متکدیان در محله‌هاست. در پیمایش رصد کیفیت زندگی شهری، از افراد خواسته شده است تا اعلام کنند چقدر در محله‌شان متکدی وجود دارد. بر اساس داده‌های پیمایش، ساکنان منطقه‌های ۱۷، ۱۹ و ۱۲ بیشترین میزان متکدیان در محله‌شان را گزارش کرده‌اند و در برابر، مناطق ۵، ۱ و ۲۱ دارای کمترین میزان متکدیان از دیدگاه شهروندان هستند. در بین محلات شهر تهران، بیشترین تعداد متکدی از نظر ساکنان، در محله‌های راه‌آهن (۱۱)، هلال‌احمر (۱۱)، مرادآباد (۵)، بازار (۱۲) و مقدم (۱۷) وجود دارد. در مقابل در محله‌های ارم (۵)، شهرک شهرداری (۲۱)، غزالی (۲۱)، اختیاریه (۳) و جنت‌آباد مرکزی (۵) کمترین میزان متکدی اعلام شده است. در ۳۳۵ محله بررسی شده، فراوانی متکدیان از دیدگاه شهروندان، در ۶۸ محله بالاتر از حد متوسط است.

 

تعداد کارتن‌خواب‌ها در محله

یکی از مسائل اجتماعی محلات شهری که نارضایتی شهروندان را در پی دارد، وجود کارتن‌خواب‌های رها شده در محله‌ها است. در پیمایش رصد کیفیت زندگی شهری، از افراد خواسته شده است تا اعلام کنند میزان حضور افراد کارتن‌خواب در محله‌شان چقدر است. بر اساس داده‌های پیمایش، ساکنان منطقه‌های ۱۲، ۱۷ و ۱۱ و بیشترین فراوانی کارتن‌خواب در محله‌شان را گزارش کرده‌اند و در برابر، مناطق ۱، ۲۲ و ۲۱ دارای کمترین میزان کارتن‌خواب‌ها از دیدگاه شهروندان هستند. در بین محلات شهر تهران، بیشترین تعداد کارتن‌خواب از نظر ساکنان در محله‌های اتابک (۱۵)، راه‌آهن (۱۱)، هلال‌احمر (۱۱)، تهران‌ویلا (۲)، مینایی (۱۵) و هرندی (۱۲) مشاهده می‌شود. در مقابل در محله‌های غزالی (۲۱)، شهرک شهرداری (۲۱)، نیاوران (۱)، کاشانک (۱) و اختیاریه (۳) کمترین میزان کارتن‌خواب اعلام شده است. در ۳۳۵ محله بررسی شده، فراوانی کارتن‌خواب‌ها از دیدگاه شهروندان، در ۷۳ محله بالاتر از حد متوسط است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر