زنان ایزدی پس از حمله داعش به سرزمینشان به دنبال برگشت به خانه و یافتن سرپناه هستند .

کد خبر: ۳۶۲۰۳۲
ارسال نظر