{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

آرش دایی چی معلم عشایر کوچ نشین ایل زوله است که به صورت داوطلبانه همراه با این عشایر در فصول سرد به مناطق گرمسیر خوزستان و در فصول گرم به مناطق معتدل کرمانشاه کوچ می کند.عشایر ایل زوله این معلم فداکار را جزیی از خانواده خود می دانند.

کد خبر: ۳۵۰۵۹۶
منبع : تسنیم
ارسال نظر