{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

هنر رفو را می‌توان بستری برای رج‌هایی از رنج بافته‌های فرش نامید. این هنر بعد از هنر قالی بافی التیام بخش هنری کهن در ایران و مرحمی بر تار و پود فرش شده است.

کد خبر: ۳۵۰۲۷۹
منبع : فارس
ارسال نظر