کد خبر 340643

یک عمر حجم و نقش و تلاش

لیلیت تریان هنرمند مجسمه سازِ ایران و از پیشگامانی هنر نوگرای معاصر، بعد از عمری پر بار، درسن ۸۸ سالگی درگذشت. از او مجسمه های متعددی به جای مانده است که هرکدام از آن ها در تاریخِ هنر ایران جایگاهی ویژه دارند. مجسمه‌ی "مادر و فرزند"، "مسروب ماشتوتس" و "یپرم خوان" از جمله این آثار هستند.

درگذشتِ "لیلیت تریانِ" شهیر درست یک روز قبل از روزِ جهانی زن، تقارن جالبی ست که به شکلِ نمادین، رویکردِ این مجسمه سازِ ایرانی را برای همیشه با هنرمندان زن و زنانگی پیوند می دهد. لیلیت تریان از پیشگامانِ هنرِ معاصر ایران است و تلاش هایش برای همیشه  در تاریخ مجسمه سازی ایران حک و ثبت خواهد بود. تریان یک الگوی خوب است برای هنرمندانی که در هر شرایطی کار می کنند و به بهانه های مختلف پا پس نمی کشند. اما آنچه او را برجسته تر می کند حضورِ قاطع اش، فراتر از جنسیت، در جامعه‌ی سنتی ایران بوده است. "اقتصاد هنر آنلاین" فقدان این هنرمندِ معتبر را به مردمِ ایران تسلیت می گوید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر