مرکز فرآوری سازمان انتقال خون ایران و آزمایشگاه تولید فرآورده های خونی علاوه بر خونگیری و یا فرزیس، آزمایش عفونتهای قابل انتقال از طریق خون، ذخیره، تولید و توزیع فرآورده‎های گروه‎های خونی را به بانک خون مراکز درمانی نیز بر عهده دارد.

کد خبر: ۲۸۹۲۶۴
منبع : فارس
ارسال نظر