کد خبر 281349

ریگان جزو ۱۰منطقه شاخص در بیابانزدایی است

معاون سازمان آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگل ها و مراتع گفت: شهرستان ریگان ( واقع در استان کرمان )در شمار ۱۰ منطقه شاخص و برتر کشور در اجرای طرح های بیابانزدایی قرار دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، ناصر حیدری پور روز چهارشنبه افزود: بیابانزدایی در کشور از سال 96 و مالچ پاشی بعد از گذشت 10 سال در 27 هزار هکتار از کانونهای بحرانی فرسایش بادی آغاز شد.

وی عنوان کرد: عملیات مالچ پاشی در ریگان با موفقیت انجام شد و اجرای این طرح طی سال جاری نیز در این شهرستان ادامه خواهد داشت. حیدری پور با اشاره به اینکه عملیات مالچ پاشی یکی از مراحل موقت امر بیابانزدایی است بیان داشت نهالکاری می تواند نقش بسزایی در بیابانزدایی داشته باشد.

معاون سازمان آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگل ها و مراتع عنوان کرد: بیابان زدایی با مشارکت جوامع روستایی می تواند تاثیر شایانی در حفظ و احیاء منابع طبیعی داشته باشد.

حیدری پور افزود: فعالیت هایی خوبی در زمینه بیابانزدایی در خراسان جنوبی نیز انجام شده است.

وی ادامه داد: کارشناسان فائو در بازدید و ارزیابی از منطقه ریگان اجرای طرح های بیابانزدایی این منطقه را موفق برشمرده اند.

به گفته حیدری پور، ریگان یکی از مناطقی است که در شرایط بحرانی بیابانزایی قرار دارد لذا اعتبارات خوبی در زمینه احیا جنگلهای مخروبه و بیابانزدایی به این شهرستان اختصاص می یابد.

ریگان یکی از شهرستانهای شرقی استان کرمان و دومین منطقه بحرانی کشور در زمینه فرسایش بادی و گرد و غبار شدید است.

ساکنان شهرستان ریگان نیمی از سال را گرفتار توفان شدید شن و گرد و غبار هستند.

در این راستا اقداماتی در زمینه بیابانزدایی در این شهرستان انجام شده که با توجه به وضعیت بحرانی ریگان ناکافی است.

سه طرح بزرگ بین المللی، کشوری و استانی در زمینه مهار گرد و غبار در شهرستان ریگان در حال اجرا است و این طرح در تعدادی از روستای این شهرستان با موفقیت انجام شده است.

طرح بین المللی ار. اف. ال. دی. ال. که از سال 90 در شهرستان ریگان آغاز شده 83 روستا را تحت پوشش قرار داده و با مشارکت جوامع محلی در حال اجرا است.

سال گذشته نیز مالچ پاشی بعد از گذشت 13 سال در شهرستان ریگان آغاز شد که در این طرح پنج هزار هکتار از کانونهای بحرانی فرسایش بادی مالچ پاشی می شود.

نهالکاری نیز در 700 هکتار از کانونهای بحران فرسایش بادی در منطقه هشتصد متری و دهرضای شهرستان ریگان در حال انجام است.

گرد و غبار، توفان شن و ریزگردها تاکنون 16 روستای این شهرستان را خالی از سکنه کرده است.

ریگان تا مرکز استان کرمان 285 کیلومتر فاصله دارد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر