کد خبر 275768

آمار فروش فیلم‌های در حال اکران

بررسی وضعیت فروش فیلم‌های در حال اکران به این شرح است:

فیلم سینمایی مصادره: ۱۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان

فیلم سینمایی لاتاری: ۱۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان

فیلم سینمایی به وقت شام: ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

فیلم سینمایی لونه زنبور: ۹میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

فیلم سینمایی تگزاس: ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان

فیلم سینمایی فیلشاه: ۷میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان

فیلم سینمایی چهار راه استانبول: ۲میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان

فیلم سینمایی خجالت نکش: ۱ میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان

فیلم سینمایی خوک: ۹۴۰ میلیون تومان

فیلم سینمایی جشن دلتنگی: ۱۶۵ میلیون تومان

فیلم سینمایی آن سوی ابرها: ۱۵۵ میلیون تومان

فیلم سینمایی ناخواسته: ۳۰ میلیون تومان

بیشتر بخوانید
ارسال نظر