حمید بقایی به همراه علی اکبر جوانفکر صبح امروز یکشنبه با زنبیل قرمز حاوی دفاعیات در دومین جلسه دادگاه حضور یافت!

کد خبر: ۲۲۶۷۹۲
منبع : دولت بهار
ارسال نظر