کد خبر 197723

تاثیرات اعتیاد بر جامعه و خانواده +اینفوگرافیک

بـهایی کــه خــانواده یک معتاد باید بپردازند، بسـیار ویرانگر است. اگر یکی از اعــضاء خـــانــواده در ایـــن زمینه مشکل داشته باشد، همه اعضای خانواده تحت تاثیر قرار میگیرند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر