{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 153565

یکی از غیرمنتظره ترین اثرات جانبی سیل پاکستان، میلیون ها عنکبوت بود که از درخت ها بالا رفتند تا از سیل در امان بمانند. عنکبوت ها تارهای عظیمی روی درخت ها ساختند و آن ها را به پیله های شبح‌مانند تبدیل کردند. چنین پدیده ای هرگز قبلا دیده نشده بود.

درختان عنکبوتیدرختان عنکبوتیدرختان عنکبوتیدرختان عنکبوتی

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری