{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

احسان طباطبایی آزاد و محمدرضا بیگلرحسنی به سرمایه گذاری ارس صبا پیوستند و فعالیت خود را آغاز کردند.

به گزارش اقتصادآنلاین، احسان طباطبایی آزاد به عنوان نایب رییس هیئت مدیره جایگزین فیروز منجیلی شد و محمدرضا بیگلرحسنی به عنوان عضو هیئت مدیره در ترکیب اعضا قرار گرفت.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری