{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یوسف رحمتی پور در جایگاه رییس هیئت مدیره شرکت بین المللی ساروج بوشهر قرار گرفت.

به گزارش اقتصادآنلاین، یوسف رحمتی پور جایگزین عباس طالبی شد و فعالیت خود را آغاز کرد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری