{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک عضو هیئت مدیره در شرکت کارخانجات پشمبافی افشار تغییر کرد و یک عضو جدید هیئت مدیره معرفی شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، حمید رضا دانش کاظمی جایگزین اکبر بهاروند شد و محمد مهدی فقیه خراسانی به عنوان عضو هیئت مدیره به شرکت کارخانجات پشمبافی افشار پیوست.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری