{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

پس از پیوستن پریا اسدالهی نیک به شرکت بهنوش ایران، رامین شریعت پناهی نیز به عنوان عضو هیئت مدیره فعالیت خود را در این شرکت آغاز کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، رامین شریعت پناهی جایگزین اژدر اژدری شد و به شرکت بهنوش ایران پیوست.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری