انتصاب مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت

مدیرعامل، رییس و نایب رییس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت تغییر کردند و اعضای جدید معرفی شدند.

به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مصطفوی به عنوان مدیرعامل و نایب رییس جدید هیئت مدیره معرفی شد.

هم چنین هادی خان محمدی و مهدی سنائی فرد به عنوان اعضا هیئت مدیره به شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت پیوستند و   مسعود جعفری اصطهباناتی به عنوان رییس هیئت مدیره جایگزین روح اله رجبی شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر