{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

احمد امی و هادی مسلمی امیرانی با پیوستن به شرکت مهندسی تکنوتار در ترکیب اعضا هیئت مدیره قرار گرفتند.

به گزارش اقتصادآنلاین، احمد امی و هادی مسلمی امیرانی جایگزین سعید عباسی و ناصر پور فرح آبادی شدند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری