رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردها و محصولات علمی و فناوری کشور در مبارزه با بیماری کرونا بازدید کرد.

کد خبر: ۴۲۹۰۵۵
ارسال نظر