در جایی نزدیکی مرکز گلستان، در کنار زمین حاصل خیز و در جوار تپه های رسی یکی از بزرگترین مراکز تولید آجرهای سنتی گلستان فعال است.

نومل جایی که در گذشته محل داد و ستد و فعالیت کوره های آجر پزی بوده سالیان نه چندان طولانی است که پناهگاه مهاجران شده که از جنوب ایران یا کشورهای دیگر گلستان را برای فرار از مشکلات محل زندگی خود انتخاب کرده اند.

کارگران خورشید طلوع نکرده ...به محل کار خود می روند. تپه را می کنند، خاک را الک می کنند، الک ها را گودال کرده و آب می ریزند تا جان مایه خشتی را فراهم کنند که آجر آن سرپناه خانه های ماست.

کوره ها فقط تابستان ها فعال است و هرچه دشت کنند می شود اندوخته یکسال آن ها, پس باید کار کرد و کار کرد و کار کرد.

شاید به همین دلیل است که همه اعضای خانواده با هم مشغول هستند.یکی بیل می زند، یکی قالب آماده می کند، یکی صبحانه را می آورد. یکی هم در کوره خشت ها را می چیند.

کد خبر: ۳۷۷۰۱۲
منبع : مهر
ارسال نظر