راهکار رییس اتاق بازرگانی ایران برای اعتمادبخشی به مودیان در پرداخت‌های مالیاتی

حسین سلاح ورزی رییس اتاق بازرگانی ایران در توییتی برای اعتمادبخشی به مودیان در پرداخت های مالیاتی راهکاری را پیشنهاد کرده است.

راهکار رییس اتاق بازرگانی ایران برای اعتمادبخشی به مودیان در پرداخت‌های مالیاتی

به گزارش اقتصاد آنلاین ؛ حسین سلاح ورزی نوشت: بهترین راه ترغیب مردم به درستکاری مالیاتی مطمئن ساختن آنها از این نکته است که منابع و ثروت ها و فرصت های ملی با هشیاری و امانتداری محافظت شده و با تدبیر ، انصاف و شفافیت هزینه می شود.

راهکار رییس اتاق بازرگانی ایران برای اعتمادبخشی به مودیان در پرداخت‌های مالیاتی

ارسال نظر
ارسال نظر