تجارت کالایی ایران با کره جنوبی طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲

اینفوگرافی از تجارت کالایی ایران با کره جنوبی طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲ را ببینید.

تجارت کالایی ایران با کره جنوبی طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲

منبع: معاونت بررسی اقتصادی اتاق تهران
ارسال نظر
ارسال نظر