بر اساس اعلام مرکز آمار؛

در بهار ۱۴۰۲؛ تورم سالانه و نقطه‌ای بخش معدن افزایش اما تورم فصلی کاهش یافت

بر اساس آخرین برآوردهای مرکز آمار ایران، تورم تورم نقطه به نقطه بخش معدن در بهار ۱۴۰۲ با افزایش ٧.٠ واحد درصدی نسبت به فصل قبل، ٤٠,٧ درصد شد.

در بهار ۱۴۰۲؛ تورم سالانه و نقطه‌ای بخش معدن افزایش اما تورم فصلی کاهش یافت

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس گزارش مرکز آمار در فصل بهار ١٤٠٢، تورم فصلی بخش معدن نسبت به فصل قبل ١٣,٠ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٥.٨ درصد)، ١٢.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

در فصل بهار١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٠,٧ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٣.٧ درصد)، ٧.٠ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٥٨.٠ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٢٦.١ درصد مربوط به گروه "زغال سنگ" می‌باشد.

در فصل بهار١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ٢٥,٠ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢١.٠ درصد)، ٤.٠ واحد درصد افزایش داشته است. 

در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه "سایر معادن" با ٥٩.٣  درصد و کمترین تورم سالانه مربوط به گروه "کانه‌های فلزی" با ٢١.٦  درصد می‌باشد.

ارسال نظر
ارسال نظر