با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد

مهدی ضیغمی سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران شد.

سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد

به گزارش اقتصاد آنلاین، با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهدی ضیغمی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران شد.

پیش از این علیرضا پیمان پاک این مسئولیت را به عهده داشت.

ارسال نظر
ارسال نظر