محل برگزاری دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران مشخص شد / حذف آل اسحاق از فهرست کاندیداهای ائتلاف برای فردا

بر اساس تصمیم هیات عالی نظارت، انتخابات دهمین دوره فعالیت اتاق بازرگانی تهران، شنبه بیستم اسفندماه در سالن ۳۸ محل دائمی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

محل برگزاری دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران مشخص شد / حذف آل اسحاق از فهرست کاندیداهای ائتلاف برای فردا

آنگونه که خبرنگار اقتصاد آنلاین کسب اطلاع کرده، رایزنی برای نهایی کردن فهرست گروه‌های مختلف حاضر در این دوره از رقابت های اتاق تهران همچنان ادامه دارد.

اگرچه نام یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی ابتدا در لیست گروه انتخاباتی ائتلاف برای فردا ذکر شده بود، اما به دلیل ذکر نام وی و توافق چندجانبه او‌ با سایر گروه‌های رقیب این ائتلاف که با اکثریت آرا، در دو دوره گذشته رقابت ها، تمامی کرسی های هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران را در اختیار گرفته بودند، نام وی از لیست ائتلاف برای فردا حذف شد.

در این میان برخی گمانه زنی ها از توافق ائتلاف برای فردا بر سر ریاست آل اسحاق در دوره جدید و در صورت کسب حداکثر آرا همچون گذشته، خبر می داد که اکنون معادلات تا حدودی به هم خورده است.

رفتار این چنینی آل اسحاق در توافق با همه گروهها در دوره قبلی انتخابات هیات نمایندگان اتاق تهران مسبوق به سابقه بوده و همین امر منجر به حذف وی از گردونه رقابت در نهمین دوره انتخابات شده بود.

حالا باید دید خروج آل اسحاق از فهرست ائتلاف برای فردا چقدر شانس و اقبال را با او در دو برهه حساس ورود به اتاق بازرگانی تهران و نیز ورود به هیات رییسه و ریاست بر اتاق تهران یار خواهد کرد./اقتصاد آنلاین

ارسال نظر
ارسال نظر