اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

نرخ ارز گمرکی واردات مشخص شد

با توافق رییس کل گمرک و رییس کل بانک مرکزی نرخ محاسبه اخذ حقوق ورودی ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شد.

نرخ ارز گمرکی واردات مشخص شد

به گزارش اقتصاد آنلاین، خبرنگار اقتصاد آنلاین کسب اطلاع کرد که با توافق رییس کل گمرک ج.ا.ایران با رییس کل بانک مرکزی نرخ مبنای محاسبه برای اخذ حقوق ورودی ۲۸۵۰۰۰ریال تعیین شده است. 

ارسال نظر
ارسال نظر